Dirty North


 
الرئيسيةالرئيسية  ثبت نامثبت نام  ورود  
1. پیام خود را به فارسی بنویسید. چرا که خواندن finglish سخت است و پست شما قرار صد ها بار خوانده شود.

2. در این فروم خبری از مدراتور و مدیر فروم نیست، پس در پست های خود دیگران را ناراحت نکنید.

3. این فروم، فروم کاملی است. پس قسمت مناسب را برای پست خود انتخاب کنید.در صورتی که نیافتید آن موضوع را در قسمت پیشنهادات ارسال کنید.

4. برای پست خود یک عنوان مناسب و فابل فهم انتخاب کنید.

5. پست با توضیحات ناقص ویا نا مفهوم ارسال نکنید

6. از فروم هر روز بازدید کنید

Dirty North
ارسال يك Password جديد
جاهايي كه داراي * هستند مي بايست پر شوند در غير اين صورت سليقه ايست
نام كاربر: *
آدرس Email: *